Beregn opsparing

år

kr.

kr.

%

Vis resultat i nutidskroner


Beregn hvor meget du skal spare op om måneden

kr.

Beløbet er i nutidskroner

år

år

kr.

Forudsætninger

Generelt

Prognosen for Slutformuen viser det forventede resultat af din opsparing på udbetalingstidspunktet. Beløbet er angivet efter fradrag af alle omkostninger samt PAL-skat. Beløbet angives både før og efter justering for den købekraftsforringelse, som inflationen forventes at medføre. Prognosen er beregnet på baggrund af de såkaldte ”Samfundsforudsætninger”. Forudsætningerne reguleres hvert halve år, og oplyste tal er gældende for nuværende periode og er ikke fratrukket nogen form for omkostninger.


Afkastforventninger

Prognosen er baseret på de senest offentliggjorte forventninger fra Rådet for Afkastforventninger. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark og har til opgave at fastsætte fælles beregningsforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender, når de beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne. Rådet fastsætter forudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver to gange om året. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pengeinstitutter skal bruge disse forudsætninger i beregninger af prognoser og afkastforventninger.

Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er for 1. halvår 2024 følgende:

Kort sigt
(1-5 år)
Mellemlangt sigt
(6-10 år)
Langt sigt
(over 11 år)
Stats- og realkreditobligationer 3,20% 2,90% 3,50%
Investment grade obligationer 3,60% 3,70% 3,50%
High-yield obligationer 5,50% 5,40% 3,50%
Emerging markets statsobligationer 4,90% 4,90% 3,50%
Globale aktier (developed markets) 7,50% 7,20% 6,50%
Emerging markets aktier 8,60% 9,60% 6,50%
Private Equity 9,60% 10,00% 6,50%
Infrastruktur 6,90% 6,20% 6,50%
Inflation 2,30% 1,90% 2,00%

 

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort, mellem og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt
(1-5 år)
Forventet afkast
mellemlangt sigt
(6-10 år)
Forventet afkast
langt sigt
(over 11 år)
Korte Obligationer3,20%2,90%3,50%
Obligationer3,20%2,90%3,50%
Danske Aktier7,50%7,20%6,50%
Globale Aktier7,61%7,44%6,50%
Mixpulje Minimum4,21%3,98%4,01%
Mixpulje Lav4,71%4,50%4,30%
Mixpulje Middel5,72%5,53%5,01%
Mixpulje Høj6,37%6,18%5,48%
Mixpulje Maksimum7,03%6,82%6,04%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


Løbende indbetalinger reguleres/forhøjes med den anførte inflationssats.